WIECZÓR WIARY W DROHICZYNIE 
(Drohiczyn, 16.11.2012) 

„Czuję wielki płomień w sercu, że tak pięknie wchodzicie w ten Wieczór”- powiedział nasz Opiekun Duchowy. Ten płomień czuliśmy wszyscy: kapłani, alumni, licznie zgromadzona młodzież, wierni, którzy wypełnili świątynię po brzegi i nasza załoga, tzn. Wspólnota Jednego Ducha. Świadczyły o tym uśmiechnięte buzie i rozradowane oczy. 


Od początku czuło się cudowne tchnienie Ducha Świętego, który modlił się w nas. Wszyscy licznie zgromadzeni włączali się w modlitwę, wypowiadając to, co czuło serce. Nie było żadnych barier, stanowiliśmy jedną wspólnotę. Bogu niech będą dzięki za ten wielki dar! Bogu niech będą dzięki za zespół muzyczny, który pięknym śpiewem i muzykowaniem rozpalał nasze serca i mobilizował do gorącej modlitwy sercem. Dużo nauczyliśmy się oglądając pantomimę i słuchając konferencji. Zrozumieliśmy jak łatwo jest uwikłać się w grzech i trudno oprzeć pokusom złego. Na szczęście dobry Bóg zawsze przysyła swojego posłańca, który przyprowadza grzesznika w Jego objęcia. Za Twą bezgraniczną miłość i troskę o nasze zbawienie dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste! Dziękujemy za pouczającą konferencję i za świadectwo naszej Siostry Moniki, która pokonała w sobie wstyd przyznania się do Jezusa i odważnego wyznawania wiary. 

Podczas adoracji prosiliśmy Pana, aby wlał w nasze serca łaskę wiary, abyśmy swoją wiarą świadczyli o Nim. Chcemy być wierzący, praktykujący i dowierzający. Nie możemy wstydzić się przyznawać do Jezusa w gronie rówieśników. Prosiliśmy, aby Pan uzdrawiał nas z lęków wyznawania wiary. W modlitwie polecaliśmy małżonków przechodzących różnego rodzaju kryzysy; młodych, bojących się wchodzić w relacje, bądź żyjących w złych związkach. Prosiliśmy, aby Pan przymnażał nam wiary, szczególnie w trudnych sytuacjach i błogosławił nam. Patrzyliśmy na Jezusa przechodzącego pośród nas i oddawaliśmy Mu swoje życie. Za ten piękny i błogosławiony Wieczór dziękujemy Ci Boże w Trójcy Świętej Jedyny!