CZUWANIE WSPÓLNOT W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

(Kościół p.w. Ducha św., 19.05.2018, godz. 19.00)

W bieżącym roku duszpasterskim działaniom Kościoła w Polsce przewodzi hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem św.” Dlatego to samo motto będzie przyświecało dorocznemu Czuwaniu Wspólnot, które w Wigilię Zesłania Ducha św. odbędzie się już tradycyjnie w kościele p.w. Ducha św. w Siedlcach. Zgromadzeni wokół Pasterza naszej diecezji będziemy prosić Zmartwychwstałego Pana, aby dał nam na nowo doświadczyć spełnienia Swojej obietnicy, którą jest dar Ducha św. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (19. maja br.) o godz. 19.00. Przybądźmy licznie na to spotkanie, aby potwierdzić naszą wierność nauce Kościoła i wspólnie dziękować z doświadczenie i łaskę wspólnoty, w której wzrastamy. Zaprośmy również osoby, które nie należą do żadnego zrzeszenia kościelnego, wierząc że świadectwo naszego życia zrodzi w ich sercu pragnienie wstąpienia na drogę formacji w naszej lub innej wspólnocie.

Ubierzmy nasze wspólnotowe koszulki lub koszulki SNE z ewangelizacji nad Jeziorem Białym, a w kościele usiądźmy razem, by być lepiej widocznymi i dać przez to świadectwo rodzinnej atmosfery, jaką staramy się coraz bardziej tworzyć w WJD.