Już w najbliższą sobotę bądźmy w komplecie na Diecezjalnym Czuwaniu Wspólnot. Mamy o co prosić! Potrzebujemy mocy z wysoka, by na nowo podjąć proces naszego nawracania się. Potrzebujemy Parakleta, by odnowić i pogłębić, po okresie zawieszonych spotkań formacyjnych, nasze więzy wspólnotowe. Potrzebujemy nowego tchnienia Ducha, by rozeznać w jakim kierunku podejmować ewangelizację w dobie tzw. zagrożenia epidemicznego, choć dzieciom Bożym zagraża tylko jedno, naprawdę groźne niebezpieczeństwo: „dobrowolne zerwanie komunii ze Zbawicielem” czyli utrata łaski Bożej.

BĄDŹMY RAZEM W „DOMU NA GÓRZE” CZYLI W WIECZERNIKU !