IMIĘ BOGA I JEGO KRÓLESTWO

3. Szerzenie Królestwa Niebieskiego.


Gdy wypowiadamy prośbę przyjdź Królestwo Twoje, prosimy również o to, aby Kościół szerzył się i rozwijał na całym świecie. Czujemy się zobowiązani do stosowania dostępnych środków, by szerzyć Królestwo Boże. Gdyż „nie wystarczy usilnie prosić o Królestwo Boże, jeżeli do swoich próśb nie dołączamy środków, przy pomocy których szuka się i znajduje, chociażby drobnych środków, inicjatyw apostolskich, które możemy zrealizować.

W świecie, który pod wieloma względami wygląda tak, jakby na nowo stał się pogański, chrześcijanie mają „wspaniały obowiązek przyczyniania się do tego, aby wszyscy ludzie na całym świecie poznali i przyjęli boskie orędzie zbawienia.

Pierwszym obowiązkiem jest zazwyczaj otoczenie opieką duchową tych osób, które Bóg postawił u naszego boku, które są najbliżej nas, z którymi często się spotykamy. To jest na pierwszym miejscu. Następnie wszyscy chrześcijanie powinni troszczyć się o to, aby cały wszechświat skierować ku Chrystusowi: o poszanowanie godności osoby ludzkiej, o przestrzeganie wolności sumienia, o należny szacunek dla pracy, o sprawiedliwszy podział dóbr, o pokój między ludźmi itd. Jest to zadanie wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli, którzy w świecie walczą o te same ideały.

Przyjdź Królestwo Twoje. „Jezus Chrystus przypomina wszystkim: et ego, si ex.ohatusfue.ro a terra, omnia traham ad meipsum, jfeśli umieścicie mnie na szczycie waszej ziemskiej działalności, wypełniając w każdym momencie wszystkie wasze obowiązki, będąc moimi świadkami w tym, co wielkie i w tym, co małe, omnia traham meipsum, wszystkich przyciągnę do siebie.

I moje królowanie między wami stanie się rzeczywistością!…

W tym celu zostaliśmy powołani do życia chrześcijańskiego i to właśnie jest nasze apostolskie zadanie i nasz zapal, który powinien płonąć w naszej duszy, szerzenie na ziemi miłości i budowanie królestwa Chrystusa, w którym nie będzie już nienawiści i okrucieństwa. Prośmy dziś naszego Króla, aby uczynił z nas pokornych i gorliwych współpracowników Bożego planu zjednoczenia tego, co było rozbite, zbawienia, które było utracone, uporządkowania tego, co człowiek zostawił w nieładzie, doprowadzenia zbłądzonych na właściwą drogę, odnowienia harmonii wszelkiego stworzenia. Jak zawsze, zacznijmy od małych rzeczy, od tego, czym dysponujemy w normalnym codziennym życiu.