Czwartek 4 sierpnia

„Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

A kim dla Ciebie jest Jezus? Jakie ma miejsce w Twoim sercu Jezus? – Ten, który przyszedł na świat, aby odszukać zagubionych, tych, o których świat już zapomniał. Jezus nie zapomina o nikim, bo za każdego oddał własne życie i na swoich dłoniach wypisał każde imię, również Twoje. Patrząc na wiele cudów, których Jezus dokonał, zwłaszcza tych ostatnich jak rozmnożenie chleba, liczne uzdrowienia oraz chodzenie po wodzie, można mieć wrażenie, że Jezus jest niezwykłym człowiekiem i wyjątkowym prorokiem. Tak, to jest prawda! Ale te odpowiedzi nie wyczerpują całej misji jaką ma Jezus. Odpowiedź Piotra jest trafna, ale jeszcze sam apostoł nie pojmuje istoty misji Jezusa, którą będzie ofiara za zbawienie świata. Czy w moich codziennych sprawach, kłopotach, w zmaganiu się z własną słabością jestem przekonany w sercu, że Jezus jest moim Zbawicielem, który codziennie ofiarowuje swoją miłość i przebaczenie? Czy wchodzę w różne sytuacje, także te prozaiczne z tą świadomością, że Jezus jest ze mną, gdziekolwiek się udam? Jezus interesuje się moim życiem, takim zwyczajnym i szarym, ale dla Niego moje życie jest wyjątkowe, dlatego On jest najlepszym Przyjacielem i Orędownikiem u Boga Ojca w moich sprawach i całego świata. Jezu, mój Zbawicielu, dziękuję Ci za wspaniałe i niezwykłe Twe imię, w którym jest moje zbawienie – szczęście wieczne, do którego zostałem powołany!