Czwartek 04 maja

Kto przyjmuje tego. którego Ja poślę, Mnie przyjmuje”

My również szukamy Jezusa w codziennym życiu. Dlatego gromadzimy się w każdą niedzielę na Eucharystii, gdyż wówczas Pan jest obecny pośród nas. Musimy jednak pytać samych siebie o motywy szukania Jezusa. Każdemu bowiem grozi, że będzie szukał Go, by zapewnić sobie Jego błogosławieństwo i pomoc w codziennym życiu. Innym motywem może być lęk przed karą za nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom. Dlaczego przychodzę na niedzielną liturgię? Jedyną godną odpowiedzią ma być miłość – bo kocham Jezusa, który pierwszy mnie umiłował, tak że zapragnął być pokarmem ludzi. Przystępując do Komunii św. przyjmujemy Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Czy wierzę w to głęboko? Jeśli tak, to z miłością będę prosił: Panie, karm nas zawsze tym chlebem.