Czwartek 05 Styczeń

<< Przekroczyć samego siebie i chwalić Pana >>

Bóg dał nam swojego Syna, abyśmy mieli udział w Jego łasce. On to ma nas przeprowadzić ze śmierci do życia. W Jezusie zatem jest nasze życie, zdrowie, szczęście. Bóg przez Syna daje nam Siebie. Prośmy Pana, aby przyjął od nas nasze serce i rozpalił je Swoją miłością W dzisiejszej ewangelii mamy dwa piękne spotkania , Natanaela z Filipem, który opowiada mu o Chrystusie i prowadzi do Niego, i spotkanie Natanaela z samym Panem. Tak jak Natanael poznaje Chrystusa przez Filipa, tak my poznajemy Jezusa przez kościół. Jezus przejrzawszy Natanaela, mówi że nie ma w tym człowieku podstępu czyli udawania. To co mówi Natanael wypływa z jego serca , to widzi Pan Prawdziwe spotkanie Boga z człowiekiem dokonuje się zawsze na płaszczyźnie serca. Łaska osobistego powołania, dary,zdolności, talenty wszystko jest od Pana. Dlatego możemy się realizować, wypełniając jednocześnie Boży plan. Rozwijajmy wszystko co dostaliśmy i służmy innym. Powołanie pozwala człowiekowi wyzwolić się, to pewne, ale trzeba także wyzwolić „powołanie” powiedział Antoine d Saint- Exupery.