Czwartek 09 marzec

<<Ulituj się nade mną >>

Jezus we wczorajszej ewangelii, delikatnie mówił co Go czeka w najbliższym czasie. Jego zawierzenie Ojcu jest bezgraniczne. A jaka jest nasza postawa wobec Bożego prawa. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga różnymi talentami,które mamy rozwijać. Bogactwo ma to do siebie , że potrafi nas zniewolić i rozleniwić. Nie rozwijamy się ,ale wręcz robimy wtedy krok do tyłu w swoich możliwościach. Pan złożył w nas pokłady dobra, które trzeba odkopać. Jezus uczy nas , że bogactwa świata nie są aż tak dobre jak myślimy. Wszystko przejaskrawiamy i wierzymy że da nam to siłę i pozycję. Jesteśmy gotowi na różne ustępstwa. Ułomność nasza niszczy w nas to co jest piękne czyli radość i wolność dzieci bożych. Sens dzisiejszej ewangelii obrazuje zderzenie się dwóch skrajnych postaw ludzkich . Pan mówi , że samo bogactwo nie jest złem, ale już brak wrażliwości na drugiego człowieka tak. Wszystko skupia się jednak na tym, że nie do końca wierzymy w posłannictwo Jezusa, który zmartwychwstał. Pan mówi że jeśli nie słuchamy proroków to choćby umarli powstali nie uwierzymy. Panie umocnij naszą wiarę.