Czwartek 11 kwietnia

„Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam.”

Nazywanie Ojca Niebieskiego swoim Bogiem powinno być integralne ze świadczeniem o tym swoim życiem. Przystąpienie do sakramentów jest łaską, lecz mimo to, wielu ochrzczonych, przystępujących do Komunii Świętej Chrześcijan nie ma zbudowanej bliskiej relacji z Jezusem. Słowa czytanej dzisiaj Ewangelii zawierają cenną wskazówkę – Jezus wprost mówi nam, że On jest tym, który zna Ojca, tak więc On jest naszą drogą do nieba. Jezus zszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało ze wszystkimi jego niedoskonałościami i umarł za nas, w pełni odczuwalnym bólu, upokorzeniu, cierpieniu i samotności. Zbliżył się do nas tak bardzo, usunął dystans pomiędzy naszym człowieczeństwem, a Jego bóstwem. Prośmy Jezusa, by wypełnił nasze serca pragnieniem Jego obecności, byśmy nie przechodzili obojętnie obok Jego miłości, byśmy nie ignorowali Tego, który pragnie zaprowadzić nas do Domu Ojca. Jezu, daj nam Twoje światło, wprowadzaj nas w głębię Tajemnicy Zbawienia. Bądź uwielbiony w Twojej ofiarnej miłości i miłosierdziu.