Czwartek 11 listopada

„(…) Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.

Jezus mówi, że Królestwo Boże nie przyjdzie, ale że JEST pośród nas. Trudno powiedzieć jednoznacznie co to znaczy. Każdy z nas może je dostrzegać w inny sposób. Można Je odnaleźć już dziś w zwykłej codzienności, w czułym spojrzeniu w stronę obcej osoby w sklepie, w wyciągniętej na pomoc dłoni potrzebującemu, w kochających ramionach męża, pełnych wsparcia, który potrafi ukoić strach i ból. Jeżeli ciężko nam zauważyć te małe – wielkie radości, jeśli ciężko jest znaleźć w sobie wdzięczność, to prawdopodobnie nasze serce potrzebuje więcej spędzania czasu z Bogiem – w Słowie Bożym, w sakramentach, w modlitwie. Pan jest. Nieustannie, przy nas. Kierujmy świadomie ku Niemu nasze myśli. Pomóżmy również innym kierować ich myśli ku dobru, poprzez ciepłe słowo, przytulenie, poratowanie groszem, czy zrobienie smacznej kanapki i herbaty z cytryną. Niech będzie uwielbiony Bóg, który obdarza nas codziennie ogromem możliwości do czynienia dobra – do czynnego udziału w królestwie Bożym, które JEST.