Czwartek 11 Maja

<< Trwajcie w miłości Mojej>>

Żyjemy z dnia na dzień w rzeczywistości pełnej napięcia i pośpiechu, często zaniedbując się duchowo. Gdy zaczynamy odczuwać pustkę wiara nasza zaczyna domagać się naszej uwagi. Kiedy zwrócimy się do Boga , zaraz odkrywamy inną przestrzeń, pełną wyzwalającej prawdy .W dzisiejszej ewangelii Jezus mówi do nas o trwaniu w miłości i zachowywaniu przykazań , które nam pozostawił. Są one tak proste i trudne jednocześnie. Gdy wejdziemy w logikę Bożą napełni nas radość, jako znak , że jesteśmy na dobrej drodze. Trwanie w miłości to trwanie w jedności. Miłość jest gwarantem ludzkich serc i umysłów. Jezus zachęca nas do trwania w jedności . Sam dzieli się Swoim sercem,nadzieją, wiarą i miłością. Pan zmienia nasze życie . Nadzieja nadaje mu sens, a miłość jest motorem, który napędza wszystko i dodaje sił w codziennym zmaganiu się z losem . O tym przestrzega nas Pan , który dba o nas każdego dnia. Przyjaźń t rozległa przestrzeń, która prowadzi do Boga i jedności.