„Kto prosi, otrzymuje” 


Zapewnienie Pana jest nad wyraz czytelne: prosząc zawsze otrzymujemy. Każda modlitwa jest wysłuchana, jeśli rzeczywiście jest to modlitwa, jeśli , to o co prosimy, zgadza się z wolą Bożą i jest dla nas dobre, jeśli nie żądamy od Boga niczego grzesznego i niczego szkodliwego. Pan Bóg jednak nie zawsze wysłuchuje nas tak, jak my byśmy tego chcieli, ale jakim byłby Ojcem, gdyby natychmiast spełniał każde nasze życzenie. On daje nam tysiąckroć więcej! Gdy prosimy, stajemy przed obliczem Boga w prawdzie o swojej zależności wobec Niego. Dobry Ojciec daje nam osobową Miłość Jego i Syna- Ducha Świętego, a jest On darem najcenniejszym. Gdy On przybywa, zaspokojony już człowiek pojmuje, o jak małe rzeczy dotąd prosił.