Czwartek 11 sierpnia 

 

„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

 

W dzisiejszej Ewangelii poruszony jest trudny, ale konieczny temat przebaczenia. Jezus, aby ukazać jaśniej wartość przebaczenia, sięga do przypowieści. Ukazuje w niej dobroć, miłość i miłosierdzie Boga przebaczającego nam nawet największe przewinienia bez żadnych zasług z naszej strony. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. (Łk 6,36). Miłosierdzie czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Mamy być, według słów Ojca Świętego „wyspami miłosierdzia na morzu obojętności”. Przebaczenie otwiera nas na drugiego człowieka. Jest odpowiedzią na Słowo Chrystusa, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nasz dług, który był nie do spłacenia, został odkupiony przez Krzyż Jezusa. Bóg daje zawsze szansę. Prośmy Jezusa, aby uzdalniał nas to takiej miłości.