Czwartek 12 czerwca

„Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!”.

 

Dziś obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Każda Eucharystia uobecnia Jego ofiarę i miłość względem nas. Starajmy się, utożsamiać z Jezusem. Przyjmować na siebie wszystko, co niesie codzienność i stawać się coraz bardziej widoczną miłością. Każdy wysiłek w tym kierunku jednoczy nas z Nim. Adorujmy szczególnie Krwawy Pot Chrystusowy, który był wyrazem zgody na wolę Ojca. Panie Jezu, bądź uwielbiony w Twojej ofierze krzyża, która dzięki posłudze kapłanów, uobecnia się na ołtarzach świata! Boże, błogosław wszystkim kapłanom!