Czwartek 12 grudnia

„A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.”

 

Królestwo niebieskie jest miejscem, o które warto się trudzić, jest przestrzenią, którą zdobywa się przez gorące pragnienie i wytrwałe działanie zmierzające do bycia razem z Bogiem za wszelką cenę. Tym, co przeszkadza nam w dążeniu do życia według zamysłu Bożego, jest utarty schemat, że nie da się w pełni żyć, jak tego chce Bóg. To we mnie siedzi „stary” człowiek, który jest opieszały i leniwy, który nie chce walczyć o najważniejsze sprawy dla życia. Temu sposobowi życia trzeba zadać gwałt mocą Jezusa i zdobywać każdego dnia miejsce dla Zbawiciela. Jest to możliwe na ile zaryzykujemy i zaufamy Jezusowi. Jezus Chrystus chce posiąść każdego z nas w całości! A Ty jakie masz oczekiwania wobec Jezusa?