Czwartek 12 marca

 „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!”

Kto jest Twoim prorokiem? Nie tylko Mojżesz i starotestamentalni prorocy zapowiadają przyjście Pana. Wokół nas jest tylu kapłanów, tyle kościołów, każdego dnia odprawiane są Msze Święte. Gdzie wtedy jesteś? Dzisiejsze czytanie jest dla nas swoistym rachunkiem sumienia i zachętą do odpowiedzenia sobie na proste pytania, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia wiecznego. Czy szanuję uwagi i rady, jakie ktoś daje mi, aby być lepszym człowiekiem? Czy krytykę moich złych zachowań potrafię przyjąć i z pokorą podjąć pracę nad sobą? Rodzice, dziadkowie, nauczyciele, księża, znajomi… tyle osób pokazuje drogę do Boga. Czy jej szukam? Czy przeplatam swoją codzienność szukaniem Pana? Czy wypełniam ją świadomym przebywaniem w Jego obecności? A może jak natrętną muchę odpędzam od siebie niewygodną myśl, że za wszystkie przyjemne grzeszki, które bez skrupułów wybieram, czeka droga w dół? Panie Jezu, zburz w nas mury, które oddzielają nas od Ciebie. Napełnij nasze serca tęsknotą za Tobą tak silną, byśmy przylgnęli do Ciebie i zapragnęli wszystko czynić według Twojej woli i dla Twojej chwały, abyśmy kiedyś mogli na wieki obcować z Tobą w Domu Ojca.