Czwartek 13 czerwca

„Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś.”

Te słowa Ewangelii pokazują, jak ważne jest odważne wyznawanie wiary, nie ukrywanie tego, jak fascynuje nas Bóg, jak Porywa nas jego miłość. Jezus w rozmowie z Ojcem mówi, że świat, choć nie poznał Boga Ojca, rozpoznał Boże posłannictwo w Jezusie, umiłowanym Synu Boga. Również nasza wiara ma być tak żywa, by nawet ci, którzy nie doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem, widzieli go w nas. Nie tylko poprzez religijne obrzędy, gorliwe modlitwy na oczach innych, ale w naszych czynach względem drugiego człowieka, w wrażliwości na jego potrzeby. Panie Jezu, daj nam czyste oczy pełne Bożej radości i otwarte serce, abyśmy dla Twojej chwały byli dla drugiego człowieka światłem w mroku problemów i samotności. Daj nam Panie tę łaskę, byśmy potrafili być dla siebie wzajemnie Bożymi posłańcami, niosącymi Twoje światło.