WYBRANI PRZED WIEKAMI

Wytrwać na drodze powołania.


Elegit nos in ipso ante mundi constitutionem – wybrał nas przed założeniem świata. Bóg nie żałuje swoich decyzji. Ta prawda jest naszą nadzieją i pewnością naszego wytrwania w drodze, pośród pokus i trudności, których doświadczamy. Pan jest zawsze wierny. Codziennie otrzymujemy niezbędne łaski, by wytrwać w tej wierności. „Nasz Pan -naucza święty Franciszek Salezy – ustawicznie troszczy się o kroki swoich dzieci, czyli tych, którzy posiadają miłość, pozwalając im kroczyć w Jego obecności, podtrzymując ich za rękę pośród trudności. Oświadczył to przez Izajasza: Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą (Iz 41,13). W ten sposób prócz wielkiej odwagi winniśmy żywić jak największą ufność w Boga i w Jego pomoc, gdyż, jeśli nie utracimy Jego łaski, On dokończy w nas dobre dzieło naszego zbawienia, które rozpoczął.

Ufności w pomoc Bożą musi towarzyszyć osobisty wysiłek, by odpowiadać na kolejne wezwania Pana. Oddanie się Bogu nie wyczerpuje się w jednej decyzji ani w określonym momencie życia. Pan wzywa nas ciągle, żąda wierności aż do końca… Czasami na drodze powołania mogą pojawić się trudności, ale jeśli zwrócimy się do Pana, zrozumiemy, że Jego jarzmo jest lekkie5 i ten ciężar wierności staje się radosny. Pan nigdy nie będzie od nas wymagał czegoś, czego byśmy nie mogli Mu dać. On zna nas dobrze i bierze pod uwagę nasze ludzkie słabości, wady i błędy. Równocześnie oczekuje od nas szczerości i pokornego rozpoczynania od nowa.

W Najświętszej Pannie, Naszej Matce, jest nasza nadzieja, iż pokonamy trudne momenty. W Niej znajdziemy moc, której sami nie mamy. „Kochaj Najświętszą Maryję Pannę. A Ona wyjedna ci obfite łaski, abyś zwyciężał w tej codziennej walce na nic zdadzą się szatanowi wszystkie te przewrotne siły, które kłębią się w tobie, starając się pogrążyć w swej kuszącej zgniliźnie wzniosłe ideały i szlachetne nadzieje które wlał do twego serca sam Chrystus.