Czwartek 13 sierpnia 

 

„Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”

 

Pan Bóg jest niezwykle cierpliwy. Czeka na każdego człowieka, wybacza winy. Człowiek jest stworzony na Jego obraz, ale grzech pierworodny „zepsuł” nas. Popełniamy błędy, ale trzeba wracać do pierwotnego stanu rzeczy. Musimy ze wszystkich sił starać się upodabniać do Pana Boga. Jezus mówił, aby brać swój krzyż i Go naśladować. Zmaganie z grzechem, słabościami jest codziennym krzyżem. Tak, jak Bóg jest miłosierny, tak i my musimy być miłosierni dla naszych bliźnich. Nie wiesz, z czym zmaga się drugi człowiek. Bądź cierpliwy. Bóg jest taki dla Ciebie.