Czwartek 14 listopada

„Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”

 

Codziennie modląc się słowami Jezusa „Ojcze nasz” prosimy Boga o przyjście do nas Jego królestwa. Ta prośba spełnia się w sposób mało dostrzegalny na tym świecie, ale w perspektywie wieczności jest ona już obecna. Tam, gdzie jest Jezus, tam również obecne jest Jego królestwo, które widoczne jest w owocach życia wierzących Chrystusowi. Święty Paweł napisał, że „królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Mając te dary od Ducha Świętego możemy tylko dziękować Bogu za wypełnianie obietnicy, która dopełni się ostatecznie w powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię. Czekając na to wydarzenie nie ustawajmy w pragnieniu, by przez nasze serca przechodził Jezus i czynił je świętymi!