Czwartek 14 lutego

„Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.”

W każdym czasie głoszona jest ta sama Dobra Nowina. I dziś słyszymy, że Pan wyznaczył jeszcze innych posłańców, aby przygotować miejsce dla przychodzącego Zbawiciela. Tak jak w IX wieku Pan powołał dwóch wspaniałych uczniów Cyryla i Metodego, którzy przybliżyli słowa Ewangelii ludności wschodu, tak i dziś Jezus posyła nowych uczniów, aby i oni zanieśli radość Ewangelii tym, którzy cierpią, są złamani różnymi wydarzeniami we własnej rodzinie, zakładzie pracy, którzy są smutni z powodu różnych grzechów i nałogów, a przede wszystkim nie wszyscy poznali osobiście miłości Boga. Zastanawiamy się nieraz z czym pójść do drugiego człowieka, aby przybliżyć mu spotkanie z Jezusem. Najlepszym darem dla bliźniego będzie podzielenie się tym Słowem, które sam otrzymałem od Pana i ono przyniosło owoc w moim życiu, w zmianie myślenia i przeżywania relacji z bliskimi. Papież Franciszek mówi jasno, że „Kościół musi przyjąć te nieuchwytną wolność Słowa skutecznego na swój sposób, w bardzo różnych formach, wymykających się naszym przewidywaniom i łamiących nasze schematy.” ( Evangelii Gaudium, nr 22). Zatem prośmy dziś Ducha Świętego o nowe zstąpienie w nasze serca, o nowy zapał w dzieleniu się tym darem jaki otrzymaliśmy w Słowie i Sakramentach, aby radość promieniowała z naszego życia i zarażała innych ludzi, tych nam bliskich i dalekich, a przez to, by inni otworzyli się na Królestwo Boże, które jest pośród nas! Maryjo, zasłuchana w Słowo i biegnąca z Jezusem, chwyć nas za rękę i serce, abyśmy ogłaszali dzieła Boże, błogosławili i wychwalali Boga w naszych sercach i na ustach! Prowadź nas do naszych braci i sióstr z Dobrą Nowiną!