Czwartek 15 kwietnia

“Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne (…)”. 

Niesamowita obietnica Słowa względem nas. Jedyne, nad czym mamy nieustannie pracować, to wiara. Jezus już nas zbawił na Golgocie. Ale ponieważ szanuje naszą wolną wolę, to zbawienie każdy z nas powinien świadomie od Boga przyjąć. Jeżeli przyjmujemy ten największy z możliwych dar, to aby go nie stracić, musimy o niego dbać poprzez wiarę. A z wiarą rzecz ma się podobnie jak z miłością – by wzrastała, potrzeba jej stałości, wierności i mężnej postawy, by w razie potrzeby jej bronić. Prośmy Jezusa o te łaski, które potrzebne nam są, by wiernie przy Nim trwać. Jezu Chryste, wypełniaj Twoją miłością nasze serca, by Twoje dobro przez nas rozlewało się na wszystkich otaczających nas ludzi. W Twojej nieskończonej miłości względem nas, bądź uwielbiony Panie.