Czwartek 15 listopada

„Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.”

W tych słowach Pisma Świętego możemy odnaleźć pokój, który tak często zdarza nam się zatracać przez codzienne troski, obowiązki, nasze ludzkie słabości i niewierność Bogu. Tymczasem Pan przypomina nam o swojej stałości, o nieustającej, cierpliwej i nieskończonej miłości do nas. Nie musimy gonić, sami nie wiedząc dokąd i za czym, nie musimy szukać innego wypełnienia pustki w naszym sercu, innego Boga nie ma. Gdy pozwolimy Jezusowi zagościć w naszym życiu, będzie jak owa błyskawica, która rozświetli naszą codzienność, zarówno te drobne, jak i najważniejsze sprawy. Papież Franciszek powiedział: „Gdybyśmy zawsze mieli Słowo Boże w sercu, żadna pokusa nie mogłaby oddalić nas od Boga”. Pozwólmy karmić się Słowem Bożym każdego dnia Temu, któremu zależy na nas najbardziej. To najlepszy pokarm, który da nam siłę do podążania za Chrystusem oraz światło do rozpoznawania woli Bożej, Jego Słowa kierowanego do nas. Otwórzmy nasze serca dla Jezusa, pozwólmy Mu nas przemieniać. Panie, rozbudź w nas gorące pragnienie spotkania z Tobą. Ty, który kochasz nas bezwarunkową miłością, bądź uwielbiony Panie.