Czwartek 15 maja

„Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować”.

 

Na ostatniej wieczerzy Chrystus myje nogi swoim uczniom, wykonuje gest miłości i pokory. Jezus przypomina im, że każdy człowiek jest cenny i ma swoją godność. Wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga. W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy odpowiedź, jak reagować, a właściwie, jak przyjmować trudności, przykrości wynikające z wierności Bogu. On pragnie szczęścia dla nas, kocha bezwarunkowo i nie faworyzuje nikogo. Nikt nie jest Jemu obojętny, ani stracony. Czy spotykając bliźniego mamy świadomość, że jest on również dzieckiem Boga? Spraw Panie, abyśmy zanurzali się w Twojej Miłości i przekazywali ją innym, aby każdy, kto nas spotka zobaczył w nas Twoje oblicze!