Czwartek 15 stycznia

«Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić» (…) «Chcę, bądź oczyszczony»

 

Jezus może uczynić wiele znaków w twoim życiu. I jest to Jego łaska wobec ciebie. Czyni cuda, bo lituje się nad tobą. A więc to nie ty łaskawie przyjmujesz dobro, które On ci ofiaruje , ale On wyciąga do ciebie pomocną dłoń, której rozpaczliwie potrzebujesz. Możesz nie być świadomy tego, jak bardzo Jego łaska jest ci potrzebna. A czasem nie chcesz się do tego przyznać, bojąc się ujawnić swoje słabości. Czy nie łatwiej czasem jest czynić dobro niż przyjąć je z pokorą, skruchą i uniżeniem? Spróbuj więc spojrzeć na ten akt łaski z innej strony. Jezus lituje się nad tobą, bo kocha. To nie jest w Jego przypadku ludzki odruch, opierający się na zrzuceniu z siebie poczucia winy, jak to może bywać w przypadku człowieka . Ale jest to czyn pełen miłości i pragnienia szczęścia dla tej osoby, nawet za  cenę własnej śmierci. I dopóki nie nauczysz się z pokorą przyjmować tego daru, nie będziesz w stanie szczerze, z miłością udzielać pomocy swojemu bratu. Panie, dziękuję Ci za lekcję pokory, którą mi dajesz, pokazując mi ogrom Twojej miłości i mocy. Naucz mnie, jak przyjmować dobro, by móc dzielić się nim z innymi.