Czwartek 15 września

Oto Matka twoja”.

Wszyscy tu na ziemi potrzebujemy matki. Matki nas najpierw wydają na świat, a potem są najbliższymi osobami naszego życia. Wsłuchaj się teraz w słowa Jezusa, które On kieruje do Ciebie: Oto Matka Twoja… Jak reagujesz? Co robisz? Maryja jest Twoją Matką. Co to dla Ciebie znaczy? Pomyśl teraz o swojej relacji ze swoją ziemską mamą. Zobacz jaka jest/była ta relacja. Zobacz te dobre momenty. Całe dobro, jakiego doświadczyłeś. Troski, czułości, miłości matczynej. Przypomnij sobie też te trudne momenty, kiedy czułeś się niekochany, zaniedbany, odrzucony. Co teraz rodzi się w Twoim sercu? Pretensje czy postawa przebaczenia? Popatrz na te niedomagania swojej mamy i powiedz o tym Maryi. Jezus pragnie dać Maryi ciebie, a Ją tobie. Pragnie, abyś stworzył z nią więź. Gest Jezusa posiada zatem znaczenie symboliczne. Jest nie tylko gestem Syna zatroskanego o los Matki, ale gestem Odkupiciela świata, który powierza Maryi — „Niewieście” — rolę nowego macierzyństwa obejmującego wszystkich ludzi. Chodzi więc o to, by widzieć w Maryi Matkę i traktować Ją jak Matkę — pozwolić Jej się wychowywać do prawdziwego posłuszeństwa Bogu, do prawdziwej jedności z Chrystusem i do prawdziwej miłości bliźniego.