Czwartek 16 lipca

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”

Czasem wydaje nam się, że do pełni szczęścia i pokoju serca niezbędna jest nam zmiana trudnej sytuacji, w której się znajdujemy. Jednak słowa Jezusa „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” pokazują, że nasze szczęście i pokój serca zależą nie od sytuacji, ale od naszej relacji z Jezusem. Z Nim jesteśmy w stanie przejść przez wszystko, nie tracąc radości dziecka Boga. Jezus mówi, byśmy wzięli z Niego przykład cichości i pokory, bo to w nich jest ukojenie dla naszych dusz. Nie w lamentach, narzekaniach, użalaniu się nad sobą, ale w cichym i pokornym przyjęciu tego, co Bóg dopuszcza w naszym życiu i w trwaniu przy Nim. Panie, daj nam mądrość, siłę i łaskę pokory, byśmy potrafili mężnie wyznawać wiarę naszym życiem, zwłaszcza w momentach trudnych i niezrozumiałych dla nas samych. Bądź naszym przewodnikiem i towarzyszem w drodze do Domu Ojca.