„Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.”

Jezus Chrystus przez całe swoje ziemskie życie nieustannie wyrażał relację, która Go łączy z Ojcem. Do tej jedności zaprasza dzisiaj nas, by w naszych sercach cały czas krążyła Boża miłość. Życie w jedności z Jezusem napełnia nas radością i pokojem, którego świat nie zna. Dzięki ofierze Jezusa możemy poznawać niezgłębioną miłość Boga do grzeszników, zaś obecność Ducha Świętego w naszych sercach prowadzi ku pełni miłości obecnej w Trójcy Świętej. Duchu Święty, ześlij na nas płomień swojej łaski, byśmy płonęli świętą miłością!