Czwartek 16 września 

 

„Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała.”

 

Choćby inni cię skreślili, mówili, że się nie nadajesz, Jezus nigdy cię nie odtrąci. On zna twoje słabości, ale nie brzydzi się tobą. Jeżeli kochasz i chcesz zaufać Panu Bogu, rozleje się łaska. Jezus otacza miłością każdego, ale nie każdy tę miłość przyjmuje. Grzech odgradza nas od niej. Oddaj to. Kochaj i żyj!