Czwartek 18 kwietnia 

 

”Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata.”

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapowiada, że stanie się Ofiarą dla Boga Ojca, aby przebłagać Go za grzechy ludzkości. Przyjmiesz ten Dar? Syn Boży oddał Siebie za twoje życie. W każdym kościele, gdzie sprawowana jest Eucharystia, możesz karmić się prawdziwym Chlebem, który daje życie. Droga jest ciężka, trudne jest dźwiganie krzyża- musimy się posilać.