„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.”

 „Wierzyć” to znaczy przyjąć Słowo – Jezusa Chrystusa, przez Którego Bóg stworzył świat i umieścił w nim człowieka, by ten uczestniczył w szczęściu Trójcy Świętej. Bóg najwyraźniej przemówił do człowieka przez Syna Swego, spełniając odwieczne obietnice dane pierwszym rodzicom. Przez Jezusa stajemy się dziećmi Boga. Jesteśmy Jego umiłowanymi synami i córkami dzięki łasce chrztu świętego. W ten sposób już na ziemi nosimy w sobie życie wieczne. Oczekując na najważniejsze spotkanie w życiu, a więc w chwili śmierci, kiedy przyjdzie do nas Oblubieniec, wypełniajmy nasze powołanie do miłości każdego dnia.