Czwartek 18 Styczeń

<< Ludzie żyją wśród nas >>

Boża miłość jest światłem, które rozprasza mroki złych myśli, pokus i grzechów. Gdy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym stajemy się bardziej wrażliwi na przychodzącego Boga. Przybliżenie się do Pana poszerza nasze serce i oświeca umysł. Wierzymy ,że Pan jest przy nas i szukamy Go dla Niego samego. Pan wie czego nam potrzeba. Tłumy które podążały za Jezusem nie zawsze szukały Jego samego czy nauki którą głosił , bardziej zależało im na uzdrowieniach. Szukali darów , a nie Dawcy. My też spotykamy wielu ludzi, których Pan stawia na naszej drodze . Nie wszystkich znamy, więc nasze spotkania z nimi są zatem bardzo wyjątkowe. Musimy nauczyć się traktować ich tak jak Jezus , mimo różnej ich osobowości i problemów jakie mają. Zawierzmy Panu nasze drogi i problemy nad którymi On się pochyla. Prośmy o nienaganną wiarę w Mistrza , Mistrza z Nazaretu. Ludzie budują za dużo murów , a za mało mostów. To co wybudowali palą czasami, aby nikt nie dotarł do ich zatwardziałych serc.