Czwartek 19 czerwca

„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”.

 

Wzrastamy i żyjemy fizycznie przez to, co spożywamy i pijemy. Niedobór witamin, składników odżywczych powoli może skutkować chorobami ciała. Człowiek jednak nie żyje tylko dla tej rzeczywistości, ale został powołany do życia wiecznego. Droga do pełni szczęścia w niebie jest jeszcze długa i zakryta przed nami, niemniej już dziś możemy doświadczać życia w komunii z Bogiem dzięki Ciału i Krwi Jezusa. Spożywając Jezusa dostępujemy tej samej mocy, jaką On ma, czyli uczestnictwa w życiu Ojca. A to życie jest darem, największym prezentem dla nas, abyśmy tą radością dzielili się z bliźnimi. Przyjmując ciało Jezusa staję się Jezusowy przez to, iż uwielbiam Boga Ojca i daję siebie bliźnim, by przedłużać miłość w konkretnym wymiarze. Dzięki, o Panie, za Twoje Ciało i Krew, które tak obficie dałeś nam, niegodnym, ale umiłowanym dzieciom!