Czwartek 2 maja

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.”

Wiara chrześcijańska jest nasycona przede wszystkim Bożą miłością. Sposób, w jaki Bóg okazał człowiekowi swoją miłość, jest największym jej „dowodem”. Czy można wątpić w to, że Bóg nas kocha, po tym, jak dla nas posłał na świat swojego Syna, który oddał życie za nasze zbawienie? „Nie bądźmy niedowiarkami, ale wierzącymi”… Zechciejmy dzisiaj dostrzec w tym dniu, w danych sytuacjach, w drugim człowieku, przychodzącego Jezusa, który wciąż pragnie nas prowadzić, wyciągać dłoń, kiedy upadamy i podnosić. Zanurzając się w Bożej obecności, poprzez modlitwę, rozważanie słów Pisma Świętego, adorację, już tu na ziemi można zacząć czerpać z życia wiecznego, jakie daje Jezus. „(…) kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia (…)” – bez Jezusa nie jesteśmy w stanie zaznać głębi życia, wejść w jego tajemnicę, bo to właśnie Jezus jest tym, który pokonał śmierć, grzech i wszelkie zło. Jezus jest tym, który daje nowe życie. Nie bój się do Niego zawołać, jeśli czujesz, że potrzebujesz nowego życia. Bądź Mu wierny i ufaj, a On zdziała cuda w Twoim życiu. Bądź uwielbiony Panie, Boże wszechświata, który dałeś nam wypływające z Twojej miłości życie i chcesz prowadzić nas Twoją drogą, aż do Domu Ojca.