Czwartek 20 Kwietnia

<<Kto wierzy w Syna ma życie wieczne >>

Bóg panuje nad wszystkim. Jest to prawda oczywista dla nas , którzy idziemy za Panem. Zły zrobi wszystko, abyśmy zalęknieni stracili pewność Bożego panowania. Czasami jak coś nas dotyka, to wydaje się nam , że Bóg nie wszystko ma pod swoją kontrolą, może zapomniał o nas, czegoś nie dopatrzył. Świat i zły chce nas w tym jeszcze bardziej utwierdzić i przyćmić naszą czujność i zaufanie. Wkłada w nasze głowy obawy,lęki, trudności , aby wzbudzić w nas strach. Więc słuchajmy tylko tego , który mówi z wysoka , bo kto przychodzi z wysoka panuje nad wszystkimi. Nie zostaliśmy pokrzepieni tylko na chwilę, otrzymaliśmy bowiem łaskę na całe życie doczesne i wieczne z Bogiem w Jego Królestwie. Panie umocnij naszą wiarę, bo ona dodaje nam skrzydeł i pozwala przezwyciężyć każdą sytuację z którą się mierzymy. Choć nie jest łatwo przyjąć pewne rzecz, ale miejmy świadomość, że Pan jest we wszystkim. Panie Ty jesteś jednością z Ojcem, ufamy wam . Misją Jezusa jaką zlecił Mu Ojciec jest zjednoczyć z samym Bogiem , człowieka. Wszystko co zostało na tej ziemi stworzone jest z miłości i jest MIŁOŚCIĄ.