Czwartek 21 grudnia

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę…”

Dzisiejsza Ewangelia kreśli przed nami obraz spotkania dwóch matek: Maryi i Elżbiety. Nasze życie rozgrywa się na płaszczyźnie różnych spotkań. Są to spotkania oficjalne i przyjacielskie, spotkania w konfesjonale i na Mszy Świętej, spotkania z ludźmi potrzebującymi wysłuchania, zachęty i dobrego słowa. Tym, co niezwykle istotne w naszych spotkaniach, jest niesienie innym Chrystusa. Maryja zaniosła Go pod swoim sercem do swej krewnej Elżbiety. Opis spotkania Maryi i Elżbiety uzmysławia nam, jak wielką wartość ma przyjaźń i dobre relacje. Jeśli szukamy przyjaciół wśród ludzi, którzy kochają Boga, to bez wątpienia zbliżymy się do Niego i będziemy się rozwijać duchowo. Czy masz przyjaciół, czy wybierasz ich w sposób mądry? Czy umiesz podtrzymywać i pielęgnować relacje z bliskimi osobami?