Czwartek 21 Marzec

<<Zachować naukę Jezusa >>

Nauka Chrystusa stanowi zgorszenie szczególnie dla Żydów, budzi wrogość i prowadzi do odrzucenia. Bliskość i potęga Pana przytłacza tych którzy w Niego nie wierzą . Mimo tego oni też są tak blisko obietnic , że jeśli będą zachowywać Jego naukę nie doznają śmierci na wieki. Posłannictwo Jezusa wynika z Jego łączności z Ojcem . Gdy zachowujemy Jego naukę nie zbłądzimy w ciemnościach tego świata, bo droga ta jest prosta i jasna . Podążając nią nie połamiemy się na pierwszym zakręcie naszego i tak nie lekkiego życia . Jezus wie, że Jego nauka choć jest prosta wcale nie jest łatwa. Stara się abyśmy ją zrozumieli. Dla Żydów jest ona obrazą dla nas którzy żeśmy uwierzyli jest otuchą na każdy dzień. Gdy przyjmiemy naukę Pana , będziemy mieli gwarancję , że niegroźni będą nam ludzie o ciemnych sercach. Choć może nie będzie łatwo , ale z Panem będzie możliwe, że się nie pogubimy. „Trwajmy w słońcu , bo nic nie rośnie w ciemnościach—Schiller”