Czwartek 22 kwietnia 

 

“Ja jestem chlebem życia.”

 

Kolejny raz Jezus, w Ewangelii, przekonuje o swojej miłości do człowieka. Eucharystia, którą Pan Jezus ustanowił, jest Sakramentem, który daje życie. Komunia Święta, to niezwykłe spotkanie z Jezusem, który oddał za nas życie, ale też zmartwychwstał. Ofiara ta, jest lekarstwem dla duszy człowieka. Jezus umarł za nasze grzechy, już to odkupił. Posilajmy się w Chlebem Życia drodze do Nieba jak najczęściej.