Są To Dzieła, Które Ojciec Dał Mi Do Wykonania; Dzieła, Które Czynię, Świadczą O Mnie, Że Ojciec Mnie Posłał


Chrystus nie tylko twierdzi, że Ojciec Go posłał, lecz mówi także, że jest całkowicie równy Ojcu. A kiedy to wypowiada, cuda nie przestają się dziać, co oznacza, że nie kłamie, kiedy mówi o sobie jako o Bogu. On posiada wszystkie atrybuty władzy Ojca: Słowo, Moc, Sąd, Chwałę. Jezus już udowodnił, że jest Synem Bożym, jeśli przywódcy nie wierzą Jemu, to nie wierzą też Bogu. Teraz wykaże im, że odrzucają nie tylko Jego świadectwo lecz także świadectwo Jana Chrzciciela i Mojżesza. Tym samym Obwiniony zasiada na fotelu sędziowskim i sam zaczyna oskarżać. Jeśli nie wierzycie moim słowom, nie wierzycie także Ojcu, który cudami potwierdza moje słowa; nie wierzycie Janowi, a nawet Mojżeszowi, którego prawem chcielibyście Mnie oskarżać. Mojżesz o Mnie mówi w Pismach i dlatego jego Prawo oskarża nie Mnie, ale was. Jezus ma pełną zdolność do zbawienia wierzących i uwolnienia ich od oskarżenia na sądzie. Sądem jest oddzielenie wierzących od niewierzących, tak, aby wiara nie była mylona z niewiarą. Ojciec, Bóg, którego znają, w którego wierzą, do którego się modlą jest teraz w Synu, który na ziemi jest również w pełni człowiekiem. To Ojciec w Synu i przez Syna uzdrawia i odpuszcza grzechy. Bóg przyszedł uratować, ocalić, wyzwolić, czyli zbawić wszystkich, którzy uwierzą.