Czwartek 22 sierpnia

 

„Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

 

Kościół czci w liturgii Maryję jako Królową nieba i ziemi. Czcimy Maryję jako Matkę Syna Bożego, która pochodziła z królewskiego rodu Dawida, a przed wiekami została wybrana przez Boga i ukochana jako Niepokalana. Królowanie Maryi rozpoczęło się od Jej całkowitej zależności i oddania siebie Bogu do dyspozycji. Decyzja Maryi podjęta w dniu Zwiastowania była wydarzeniem na wskroś historycznym i przełomowym w dziejach zbawienia, ale ten wybór był przygotowany przez całe życie dziecięce i młodzieńcze córki Joachima i Anny, którzy z pewnością świadczyli swym życiem o Bogu. Maryja zachwyca nas przez swoją pokorę i zależność od Boga we wszystkim. Jej królowanie wypływa z Jej wiary i miłości tak czystej jak woda ze źródła, dzięki czemu Bóg działał w Niej bez ograniczeń, z całą mocą i miłością. Każdy z nas może królować przez słuchanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu, które ma ogromną moc uczynić przemianę w świece przez nasze przyzwolenie na działanie Boga. Nie ma innej drogi do królowania w swoim życiu, we własnej rodzinie, w parafii i we wspólnocie jak tylko przez zjednoczenie z Bogiem na wzór Maryi, która skłaniała się cała do tego, co Pan Bóg proponuje i do czego zaprasza. Patrząc po ludzku, Słowo Boże przerasta nas, wywołuje pewien wstrząs, ale przez wiarę może począć w nas nowe życie, które w swoim czasie stanie się widzialne dla nas, dla naszych bliźnich, dla tych, z którymi mieszkamy czy pracujemy. Królowanie zaczyna się od przyjęcia Bożej miłości osobiście, od poddania siebie działaniu Ducha Świętego, a później dynamizuje całe życie człowieka jako dar dla Boga i dla bliźniego. Maryja jest tego najpiękniejszym wzorem i drogą dla każdego z nas. Wystarczy oddać Jej swoje życie, ze wszystkimi odcieniami, ograniczeniami, całą historią życia do Jej dyspozycji, aby Ona poprowadziła nas w centrum tajemnicy Bożej miłości, do życia razem z Jezusem na co dzień, abyśmy razem z Maryją królowali w wiecznej chwale Trójcy Świętej. To jest możliwe dla każdego z nas! „Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą, naucz mnie kochać jak Ty. (…) Razem z Tobą powiedzieć chcę: Panie! Niech będzie tak, jak chcesz Ty.”