„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.”

Anioł Gabriel zwiastuje Maryi tajemniczy plan Boga, który wybrał właśnie tę kobietę na Matkę Króla. Przez zasłuchanie w Słowo Boga i posłuszeństwo Jemu Maryja staje się Królową. Bóg powołał również i nas do uczestnictwa w królowaniu każdego dnia, wzorem Maryi, która oddała się cała woli Najwyższego. Maryjo, wpieraj nas na drodze wiary jedynemu Królowi, Jezusowi Chrystusowi!