Czwartek 23 czerwca

Jan będzie mu na imię…Kimże będzie to dziecię?”

Jan Chrzciciel jest wzorem pokory i oddania chwały Jezusowi. O ile człowiek pyszny chce zagarnąć całą chwałę i uznanie dla siebie, pokorny zawsze oddaje chwałę Bogu. Być pokornym, to nie znaczy negować nasze wartości, ale przypisywać je Panu. Pokornym jest nie ten, kto się nie wyróżnia czy nigdy nie robi rzeczy wielkich i ważnych, ani nie ten, kto się ukrywa. Pokornym jest ten, kto w tym wszystkim co robi, czy to będzie mało czy dużo, nie pozostawia chwały dla siebie, ale sprawiedliwie oddaje ją Bogu. Zastanów się, czy masz w sobie więcej pychy czy pokory? Czy jesteś gotów naśladować Jana Chrzciciela w jego skromności i oddawać chwałę Bogu we wszystkim co masz i co osiągnąłeś? Panie Jezu dziś wyznaję, że staram się nie tylko mieć więcej, ale mieć więcej niż inni, nie tylko wiedzieć więcej, ale wiedzieć więcej niż ktokolwiek inny. Nie tylko więcej móc, ale móc więcej niż inni. Przebacz mi, Ojcze pokorny, moją pychę, która powoduje, że jestem w ciągłej rywalizacji z innymi. Uczyń mnie pokornym Twoją pokorą, Ojcze. Już nie chcę żyć ja, ale by Chrystus żył we mnie.