Czwartek 23 Maj

 

<<Skarb nad Skarby, Jezus Chrystus >>

Chrystus to jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Trwa On na wieki i ma kapłaństwo nieprzemijające . Jezus łamiąc chleb nie jest Tym który prosi , ale Tym który daje , Tym który ofiaruje całego Siebie , Tym który nas karmi. Nie jest Tym który czyni nas głodnymi, ale wręcz odwrotnie napełnia nasze dusze w obfitości. Gdy pan podnosi kielich mówi o przymierzu we krwi , które czyni nas ludem Bożym. Przypomina nam też o miłości Boga do człowieka i opiece nad nim. „Tam nasz skarb , gdzie serce nasze”, bo tam gdzie nasze serce i myśli tam jest pełne zaangażowanie człowieka. Kto poświęca czas Bogu staje się lepszy. Pan zachęca nas abyśmy poświęcali życie na dobre rzeczy, aby rosła chwała Boga , który jest w nas. Musimy zatem dać czas Bogu, ludziom i sobie , aby wzrastać i iść za Jezusem. Wtedy miłość spowoduje, że nic nie zmarnujemy Można zgromadzić różne skarby , ale najcenniejszym, oprócz Eucharystii, która jest skarbem nad skarby , jest prawdziwy przyjaciel-Jezus.