„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”.

Jezu, Ty nieustannie się za nas modlisz. Ty czuwasz i się troszczysz, pragniesz, aby ustały wojny i spory i nastała jedność, oparta na miłości. Źródłem tej jedności i miłości jest Bóg. Obchodzone dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana pomaga nam uświadomić, wielkość Bożego daru, jakim jest sakrament święceń kapłańskich. Uwielbiając Jezusa Kapłana, powierzajmy Mu tych wszystkich, których On powołał do udziału w swoim Kapłaństwie. Niech Jezus będzie dla Nich największą nagrodą.