Czwartek 23 października

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.”

 

Jezus przyszedł na ziemię z ogniem swojej miłości. Jednak dla każdego człowieka zapłonie on w innym czasie. Dla ciebie również zapłonie – a może już zapłonął – w momencie, gdy przyjmiesz Jego zbawienie, gdy ogłosisz Jezusa swoim Panem. Nawet, jeśli już to kiedyś zrobiłeś – możesz to uczynić ponownie. Bo może już nieco przygasł żar Bożej Miłości w twoim życiu? Ale w każdej chwili może rozniecić się na nowo. Panie, umiłowałeś mnie tak bardzo, że zdecydowałeś się cierpieć i umrzeć za mnie. I choć wciąż Cię ranię – Ty wybaczasz mi wszystko, każdy mój grzech. Ogłaszam Cię moim Panem – Panem mojego życia. Bądź wywyższony na wieki!