Czwartek 23 stycznia

„Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.”

 

Oto jesteśmy świadkami przedziwnej wymiany. Jezus przychodzi do swojej własności i bierze na siebie wszystkie choroby, utrapienia, lęki i słabości ludzi, a w zamian przynosi uzdrowienie, ulgę i pokój. Radość z odnalezionego życia wśród ludzi jest wielkim pragnieniem Jezusa, byśmy mieli życie w pełni. Nic dziwnego, że ilu było uzdrowionych tyle było świadectw ludzi dotkniętych mocą Bożą, których to świadectwo inspirowało innych do pójścia w stronę Jezusa. Moc Boża w Jezusie nie ma końca, dlatego i dziś wielu ciśnie się do Niego, by otrzymać uzdrowienie. Czy jesteś jedną z tych osób w tłumie ludzi, którzy się cisną do Jezusa, by się Jego dotknąć? Imię Jezus oznacza „Bóg zbawia”. Tylko w tym imieniu możemy być zbawieni! Chwała Tobie Jezu!