Czwartek 24 sierpnia

 

„Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

Spotkanie z Jezusem nie pozostaje bez śladu w ludzkiej duszy. Doświadczenie żywego spotkania z Chrystusem jest najlepszym punktem budowania swego życia w oparciu o dar wiary. A ten dar pomnaża się przez relację z Panem. Chrystus zna nas najlepiej, wie co jest nam potrzebne. Niech i nasze serca nieustannie otwierają się szeroko na osobę Jezusa, na Jego słowa i przebywanie z Nim. Dajmy Panu zaprowadzić się do domu, aby mógł dać się nam poznać. To zaproszenie naszego życia! Dzielmy się wiarą. Jesteśmy posłani, aby głosić Dobrą Nowinę: słowem, czynem. Prośmy Chrystusa o wytrwałość w słuchaniu natchnień Ducha Świętego. O siły w kroczeniu drogą, którą wybierać mamy każdego dnia. Niech we wszystkim Bóg będzie uwielbiony!