Czwartek 26 listopada

 

„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

W całym opisie różnych zjawisk apokaliptycznych, które mówią o końcu tej rzeczywistości, Pan Jezus na sam koniec perykopy ewangelii wnosi światło wiary i nadziei do naszych serc, gdyż to On jest Panem i Królem całego wszechświata. Te słowa Jezusa mają moc, która uaktywni się, kiedy z wiarą je przyjmujemy i będziemy z miłością oczekiwać powrotu Jezusa w chwale. Ta moc słowa Pana będzie także naszą tarczą w każdym czasie, a zwłaszcza wtedy, gdy będziemy odczuwać strach i trwogę obserwując nietypowe zjawiska atmosferyczne, wojny, niszczenie cywilizacji itp. Moc słowa Jezusa będzie nam pomocą zwłaszcza w godzinie naszej agonii i przejścia do życia wiecznego. Sam Jezus przychodzi do duszy by ją wprowadzić do domu Ojca, by trwać i kochać na wieki patrząc na Boga oraz wszystkich świętych. Warto więc z miłością i radością oczekiwać przyjścia Pana, gdyż On nie opuszcza tych, co Go szukają. Już dziś możesz dziękować Panu, że przygotował dla Ciebie miejsce w niebie, że dotrzyma przysięgi złożonej jeszcze przed swoją Paschą, i przyjdzie w chwale byśmy uwielbiali Go na wieki!