Czwartek 26 Październik

<<Ewangelia powodem rozłamu >>

Czy OK oznacza naszą zgodę na jakąś propozycję ?Czy jest potwierdzeniem przyjęcia jakiejś prawdy?Pomyślmy . Pan dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Człowiek już u zarania dziejów dokonał wyboru, którego konsekwencję ponosi cała ludzkość. Uczmy się zatem na własnych błędach i naprawiajmy skutki naszych wyborów. Nasz język ma ogromną moc budowania i niszczenia. Nie jedna kłótnia zaczyna się od słów . Czasami jest to krótka wymiana zdań , a czasami lawina która nie ma końca. Słowa są mocą które mogą doprowadzić do różnych tragedii. Natomiast słowa Jezusa w dzisiejszej Ewangelii są dla nas nie zrozumiałe. Jezus mówi nam ,że Jego nauka nie musi się wszystkim podobać i pasować. Będą tacy którzy będą ją przyjmować i tacy którzy będą wywoływać różne napięcia wśród swoich najbliższych . Będą oni walczyć ze słowem Pana , aby nie mogło wzrastać wśród ludzi. Zatem nauka Pana Jezusa wcale nie jest łatwa. Pan mówi do nas językiem serca, gdzie wynik matematycznych zysków i strat jest nie do policzenia. Liczy się tu tylko człowiek i wszystko co z nim związane . Pan Jezus uczy nas , że nadejdzie taki moment, kiedy będziemy musieli dokonać wyboru, bardzo radykalnie i nie będzie się nad czym zastanawiać. Jonathom Carroll mówi „To że milczę nie znaczy że nie mam nic do powiedzenia”.