Czwartek 26 Styczeń

<< Żniwo wielkie ale robotników mało >>

W każdej działalności potrzeba nam pomocy. Jeżeli chcemy żeby wszystko prosperowało idealnie musimy kogoś zatrudnić , bo sami nie damy rady. Tak też jest w dzisiejszej ewangelii gdzie Bóg udziela ducha prorockiego ,a Jezus wyznacza siedemdziesięciu dwóch i posyła ich po dwóch przed sobą , tam gdzie zamierzał sam pójść. Apostołowie słuchając Pana i przyglądając się Jego życiu uczyli się nauk i ewangelii. Nieśli ją oni ludziom , którzy nie znają Jezusa ,albo go zgubili. Nienaruszoną nieśli przyszłym pokoleniom , aby wiara rybaków znad jeziora galilejskiego dotarła do nas w niezmienionej formie. Wystarczy że we własnym środowisku zaczniemy głosić Jezusa , a już widać jak wielu się do nas przyłącza,aby odkrywać piękną prawdę o Panu . Jezus powołuje coraz to nowych, aby byli gotowi nieść dobrą nowinę. Pan pragnie aby misja była kontynuowana. Prośmy Pana ,abyśmy i my wiernie przekazywali Jego ewangelię. Św. Paweł powie , że chrześcijanie roznoszą woń poznania Chrystusa, a tym którzy ją przyjmą daje życie wieczne.